Wesprzyj nas!

DAROWIZNY NA RZECZ PARTII NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU

WPŁACAMY TYLKO NA RACHUNEK W BANKU

a) darowizny wpłacamy wyłącznie na wskazany rachunek bankowy;
b) przelew musi być wypełniony według podanego poniżej wzoru;
c) darowizny mogą być wpłacane wyłącznie przelewem z konta osobistego. Nie wolno wpłacać
darowizny z konta innego niż osobiste.
d) łączna suma wpłat od osoby fizycznej z wyłączeniem składek członkowskich oraz wpłat na Fundusz
Wyborczy partii, nie może przekraczać 15 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym
roku;
e) w roku 2017 maksymalna kwota darowizny od osoby fizycznej wynosi 30.000 zł w ciągu całegoroku;

WZÓR PRZELEWU NA WPŁATĘ DAROWIZNY:

 

Nazwa odbiorcyNOWOCZESNA RYSZARDA PETRU – rejon mazowiecki
ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

35 1020 1026 0000 1602 0269 4958  

kwota PLNDeklarowana wpłata
np. 100 zł
TytułemDarowizna dla Nowoczesnej Ryszarda Petru, Koło Radom, cele statutowe, JAN KOWALSKI, PESEL

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii Nowoczesna Ryszarda Petru, z wyłączeniem
składek członkowskich oraz z wyłączeniem wpłat na Fundusz Wyborczy partii Nowoczesna Ryszarda
Petru, nie może przekraczać 15–krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2016
r. limit ten wynosi 27.750 zł, w 2017 30.000 zł). Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku jest publikowane w Dzienniku Ustaw i co roku
ulega zmianie.
Natomiast w roku gdzie odbywają się więcej niż jedne wybory ( np. 2015 odbyły się wybory
prezydenckie i parlamentarne) limit wpłat wynosi 25 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w
danym roku.

Nowoczesna Radom

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2018 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?